Kênh Youtube Phòng mạch Nam khoa, http://www.youtube.com/@BSNguyenThanhNhu

SƯ MỆNH CỦA KÊNH YOUTUBE PHÒNG MẠCH NAM KHOA: http://www.youtube.com/@BSNguyenThanhNhu

  1. ĐEM TỚI CHO CỘNG ĐỒNG CÁC KIẾN THỨC VỀ NAM KHOA, MỘT CÁCH PHỔ THÔNG NHƯNG VẪN BẢO ĐẢM TÍNH KHOA HỌC.
  2. KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI
  3. KHÔNG QUẢNG BÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, THUỐC, CÁC BIỆN PHÁP CHẨN ĐOÁN- ĐIỀU TRỊ KHÔNG HIỆU QUẢ VỀ MẶT KHOA HỌC.
  4. KHÔNG TƯ VẤN, ĐIỀU TRỊ ONLINE. CẦN KHÁM BỆNH THÌ ĐẾN KHÁM VỚI CÁC BÁC SĨ CÓ BẰNG CẤP, CÓ CCHN.
  5. GÓP Ý, BÀN LUẬN: KHÔNG DÙNG TỪ THÔ TỤC, KHÔNG ĐỀ CẬP TỚI SẮC TỘC, TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, CÁC CHẤT KÍCH THÍCH, CÁC VẤN ĐỀ ĐI NGƯỢC LẠI ĐẠO LÝ, PHÁP LUẬT.
  6. VIDEO MỚI, RA MỖI THỨ 7.

Số lượt truy cập

Các mục chính

Đọc nhiều nhất

Cùng một tác giả